CZ | EN | RU


Jacques Féreol Mazas: Études spéciales op. 36/1 s dokomponovaným druhým hlasem Josefa Micky

J.F.Mazas - J.Micka: Études spéciales op. 36/1

O projektu

Slavné Etudy op.36/I francouzského skladatele, houslisty a pedagoga Jacquese Féréola Mazase (1782 – 1849)  oslovily od doby svého vzniku mnoho generací houslistů. Jejich melodika, líbivá i v etudách technického zaměření, podporuje vývin hudebního cítění mladých muzikantů.

Profesor Pražské konzervatoře Josef Micka (1903 – 1993), dokomponoval v druhé polovině 20. století k těmto etudám druhý hlas. Svými nespornými hudebními kvalitami nabízí tato dvojhlasá verze Mazasových etud kromě radosti ze společného muzicírování také plnohodnotné koncertní uplatnění. Nad celým tímto projektem převzal osobní záštitu významný český houslista Josef Suk.

Jsme rádi, že můžeme nabídnout nejširší hudební veřejnosti tuto publikaci, která obsahuje partituru, jednotlivé party a kompletní nahrávku na dvou CD v podání houslistů Josefa Suka, Ondřeje Lébra, Markéty Janouškové, Marie Mátlové, Lenky Matějákové a Jana Mráčka.

Část výtěžku z prodeje této hudebniny bude věnována ve prospěch o.s. Centrum pro všechny – www.centrumprovsechny.cz - které pečuje o postižené děti a jejichž patronem je Ondřej Lébr.


Více o projektu

Francouzský skladatel a houslový virtuos Jacques Feréol Mazas (1782 Lavour -1849 Béziers) studoval hru na housle u profesora Baillota, význačného pedagoga pařížské konzervatoře a ve svých třiadvaceti letech získal na této věhlasné škole Premier Prix. Krátce nato sklidil ohromný úspěch při uvedení Viottiho houslových koncertů v pařížském Odeonu. Před vyprodanými sály mladý virtuos mnohokrát provedl další houslový koncert, který přímo pro něj napsal  jeho významný současník - Daniel  Esprit Auber.

Mazas s úspěchem koncertoval prakticky po celé Evropě, okouzlil publikum ve Španělsku, Anglii, Holandsku i Belgii; o několik let později mu tleskali posluchači při koncertním turné po Itálii, Německu i Rusku. Svou kariéru houslového virtuosa zakončil úspěšnými koncerty v Berlíně a v Paříži. Poté se stal učitelem hudby v městě Orleans a věnoval se skladbě.

Ze všech jeho děl (Houslová škola, houslový koncert, dueta, fantazie, komická opera Kiosk) mají patrně největší význam Etudy op. 36/1, které jsou stále používány  jako vynikající didaktická pomůcka. 

Ve druhé polovině dvacátého století dokomponoval profesor pražské konzervatoře a významný český houslový pedagog PhDr. Josef Micka k Mazasovým etudám part druhých houslí. V této podobě nikdy etudy nebyly vydány. Autograf druhého hlasu zůstal v Mickově pozůstalosti. V roce 2007 se rozhodl jeho vnuk, houslista MgA. Ondřej Lébr Mickův záměr dokončit a ve vlastní revizi připravit k vydání. Mazasovy etudy s dokomponovaným druhým hlasem umožňují v rovině pedagogické vytvoření intenzivního uměleckého a osobního kontaktu s žákem, a to zejména s možností aktivně formovat a podílet se na stylu frázování, volbě tempa, souhry a agogiky. V této podobě se stává učitel žákovi starším kolegou a partnerem. Ovlivňuje také mnohdy prvotní návyky spolupráce v komorní hře. V rovině koncertní jsou vzácně uceleným dílem, které je díky svému rozpětí  technické a výrazové náročnosti určeno širokému okruhu houslistů. Svými nespornými hudebními kvalitami nabízí tato dvojhlasá verze Mazasových etud kromě radosti ze společného muzicírování také plnohodnotné koncertní uplatnění.

Josef Micka ( 1903 – 1993) patří k výjimečným osobnostem české houslové pedagogiky.

Po maturitě na reálném gymnáziu pokračoval ve studiích na Pražské konzervatoři v houslové třídě prof. Bastaře. Byl vynikajícím sólistou, ale od začátku se velkou měrou věnoval i komorní hře. Ve dvacátých letech 20. století založil se svými spolužáky velmi úspěšné kvarteto. Po absolutoriu Pražské konzervatoře získal Josef Micka stipendium Československé vlády a díky tomu mohl ještě rok studovat na École de musique v Paříži u prof. Jacquese Thibauda. Tento pobyt byl velmi podnětný i pro pedagogickou činnost, která se postupem času stala hlavní životní náplní Josefa Micky. Při své náročné pedagogické a koncertní činnosti  vystudoval ještě před druhou světovou válkou hudební vědu a psychologii na Karlově univerzitě.

Profesorem Pražské konzervatoře byl od roku 1939 a současně byl až do roku 1945 členem České filharmonie.  Od roku 1946 pedagogicky působil na pražské HAMU, ale o dva roky později z ní musel kvůli svému odmítavému postoji k tehdejšímu politickému vedení odejít. O návrat na HAMU se pokusil v roce 1969, ale i přes vynikající posudky některých tamějších profesorů  mu působení na této škole nebylo umožněno.

Josef Micka vychoval řadu sólistů i komorních hráčů. K jeho největším úspěchům patří tři soubory, které vychoval a které si získaly slávu u nás i ve světě - Smetanovo, Talichovo a Panochovo kvarteto.

Josef Micka je také autorem mnoha publikací a článků o houslové proble­matice,   z nichž k nejznámějším a nejvýznamnějším patří  metodické dílo „Hra na housle" a „Škola hry na housle pro začátečníky", na níž pracoval se svou dcerou Magdalenou Mickovou.Objednávka

Pro školy s uměleckým zaměřením a jejich žáky poskytujeme slevy na veškeré zboží
Předmět objednávky Debutové CD Lukáše Klánského

Cena: 220 (+poštovné: 40) Kč

Množství:


Klánský Plays Chopin (na dvou CD)

Cena: 499 (+poštovné: 40) Kč

Množství:


Jacques Féreol Mazas: Études spéciales op. 36/1 s dokomponovaným druhým hlasem Josefa Micky
(Partitura s úvodními texty, dva houslové party, kompletní nahrávka na dvou CD, booklet)

Cena: 750 (+poštovné: 80) Kč

Množství:


Vít Micka: Introdukce a Toccata "Medvěd a lasička"

Cena: 60 (+poštovné: 40) Kč

Množství:


Vít Micka: Vzpomínání Dona José pro sólové housle

Cena: 70 (+poštovné: 40) Kč

Množství:


Antonín Dvořák: Slovanské tance pro klavír na čtyři ruce

Cena: 200 (+poštovné: 40) Kč

Množství:


Vaše jméno:
Váš email:
Telefon:
Adresa:
Způsob převzetí:
Informace pro nás:
Opište kód: 5  
  Stiskem tlačítka ODESLAT potvrzuji správnost zadaných údajů.

 

 


< zpět | ^ nahoru0